Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 01:12:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 356 (10h-11h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Cát Lái Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: