Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 00:34:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6 (18h30- 20h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Hồng Bàng
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Long Phước Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: