Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 07:46:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (Từ 16h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Phú Hữu Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: