Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 17:39:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Lý thường kiệt
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Tân Thuận Đông Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: