Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 01:21:03

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với PH (17h30 – 19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường nguyễn văn luông
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Phước Thạnh Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: