Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 10:45:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 3+5 từ 17h->
Thông tin: hs nam, học tb
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Vĩnh Lộc B Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: