Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Lớp 11 Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 05:24:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 11,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng 3+7 ( 8h-10h)
Thông tin: 2 hs 11+ 1 hs 8
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Lớp 11 Nhị Bình Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: