Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Lớp 9 Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 02:59:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (19h-20h30)
Thông tin: 2 học sinh, trường Vstar school
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Lớp 9 An Phú Tây Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: