Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 04, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 21:36:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4 (Từ 18h), T7(từ 9h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 04 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: