Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 12, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 21:02:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 ( ưu tiên sáng, sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: học sinh nữ, học trường Nguyễn văn trỗi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 12 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: