Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 13, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 15:43:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 ( 19h – 21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Chu văn an
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 13 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: