Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 16, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 06:23:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trai trường nguyễn du
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 16 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: