Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 18, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 10:20:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (sau 15h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, học toán Algebra
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 18, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 18 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: