Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 17:34:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè bé rãnh)
Thông tin: học sinh nam, yếu toán
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Bình Hưng Hòa Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: