Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 17:57:13

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357CN(18h-20h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Linh Đông Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: