Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 09:28:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng, 100.000/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (17h30-19h30)
Thông tin: học sinh nữ, học toán Algebra
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Linh Xuân Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: