Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 21:37:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T567(18h-20h)
Thông tin: Học sinh Nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Tân Định Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: