Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 06:15:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5 (từ 17h trở đi) ,T7,cn (rãnh từ 8h đến 17h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Hòa Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: