Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 02:04:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 (16h-17h30), CN (10h-11h30)
Thông tin: học sinh nữ trường nguyễn khuyến
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Quy Đức Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: