Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 07:02:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (14h-17h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lữ gia
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Tân Hiệp Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: