Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 03:37:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Rãnh tất cả các buổi sáng (Vô học lại thì học tối T35)
Thông tin: học sinh nam, trường trần văn ơn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Thái Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: