Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 01, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 18:53:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( Từ 19h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Âu Lạc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Tháng 8 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 01 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: