Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 01, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 16:14:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567cn (rãnh từ 18h – 21h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 01 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: