Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 02, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/11/2020 15:16:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (18h30-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 02 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: