Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 03, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 07:23:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 ( sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: học sinh nam, trường Trường Thạnh.
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 03 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: