Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 05, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 20:11:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx 357+cn từ sau 14h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 05 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: