Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 08, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 14:41:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, có thể sx 3buổi
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối t3, 5, chiều T7 (1h->), sáng CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, kèm thêm lý, hóa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 08 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: