Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 08, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 01:52:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng sắp xếp
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, gv luyện thi chuyển cấp cho bé
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 08 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: