Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 08, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/04/2021 06:05:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn (sáng t2,4,6, 7), (tối t3,5, 7, CN)
Thông tin: học sinh nam, trường Lê văn tám
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 08 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: