Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 09, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 10:00:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sx từ 19h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 09 Quận 10 TPHCM

Viết một bình luận