Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 10, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 02:20:50

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lý Thánh Tông
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 10 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: