Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 11, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 07:28:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 800.000đ/tháng, 200k/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn (Tối T5 hoặc Sáng T7)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 11 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: