Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/03/2021 06:08:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 12 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: