Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 20:25:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 2+4 từ 18h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 12 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: