Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 13, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 07:25:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, GV trung tâm: 1.700.000đ
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối T6-7-CN (17h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 13 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: