Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 13, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 18:50:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng-chiều
Thông tin: hs nam, lớp 8->9
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 13 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: