Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 14, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 21:36:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,6 (19h -20h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Trãi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 14 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: