Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 15, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 01:14:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 14h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Thu phí: 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 15 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: