Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 15, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 19:42:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T36 (Từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường lê lợi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 15 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: