Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 14:43:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp (90phút/buổi)
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Hiền
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 17 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: