Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 15:03:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx ngày CN
Thông tin: HS NỮ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Bến Nghé Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: