Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 00:45:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 6 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (9h-10h30)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Bến Thành Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: