Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 07:09:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối hoặc t7+CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Bình Thuận Quận 7 TPHCM

Viết một bình luận