Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 05:43:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,4,5 (19h -21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Bình tân
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Cát Lái Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: