Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 20:19:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (thứ 2->t7) (8h-10h)
Thông tin: hs nam, yếu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Long Phước Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: