Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 19:50:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (chiều từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường an lạc
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Long Trường Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: