Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 22:56:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Bội Cơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Phú Thọ Hoà Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: