Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 16:40:54

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,6 (18h trở đi) + CN (rãnh cả ngày)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn văn luông
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Sơn Kỳ Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: