Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 21:18:13

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3456 (19h-20h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Tân Phú Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: