Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 09:27:55

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (chọn từ 18h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Huỳnh văn nghệ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: